U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon), Obaveštavamo Vas da imate pravo da, bez navođenja razloga, odustanete od ugovora u roku od 14 dana od dana kada Vam je roba isporučena.

Odustankom od ugovora oslobađate se svih obaveza osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora. Vaša Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada ste nam je poslali.

U slučaju odustanka od ugovora, procedura je sledeća:

Na našu e-mail adresu info@kamenorezac.biz, trebate dostaviti Vašu Izjavu o odustanku od ugovora. U tom smislu, pozivamo Vas da popunite i pošaljete obrazac izjave, koji sadrži Vašu Izjavu o odustanku od ugovora, a koji možete preuzeti SA OVOG LINKA.
Nakon što primimo Vaš e-mail sa Izjavom o odustanku od ugovora, prosledićemo Vam Dokumenta za povraćaj robe, takođe na Vaš e-mail, što će ujedno predstavljati i potvrdu o prijemu Vaše Izjave o odustanku od ugovora.
Dostavljena dokumenta je potrebno da odštampate, popunite, obavezno potpišete (potpišete i pečatirate ukoliko ste pravno lice) i zajedno sa robom, pošaljete na adresu koja je jasno naznačena u kontakt podacima kamenorezac shopa.
Paket koji sadrži robu za povraćaj po osnovi prava na odustajanje je potrebno čvrsto upakovati i oblepiti samolepljivom trakom.
Proizvodi koji se vraćaju usled odustanka od ugovora moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i zapakovani u originalnu ambalažu.

Kako kupac ne snosite troškove koji nastaju odustankom od ugovora, osim troškova poštarine koji proisteknu po osnovi slanja robe na našu adresu.

Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu izvrsiti pregled i proveru robe koja se vraća po osnovu odustanka od ugovora,a kad se uverimo da je sve ok,izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu po osnovi odustanka od ugovora.