Ovaj web shop se prodaje ili kao sajt ili u kompletu sa domenom.Postoji mogucnost da kupljeni sajt i domen i preselim i podesim na vas hosting! 0641161387